PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW
 Cennik

BADANIA PRZEZNACZONE DLA:
kierowcy zawodowi (kandydaci) kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E 150 zł *
kierowcy skierowani przez starostę (jazda po alkoholu, wypadek, punkty karne) 150 zł *
instruktor, egzaminator (kandydaci) 150 zł *
kierowcy taxi 150 zł *
kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne 150 zł *
kierowcy ubiegający się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych 150 zł *
kierowcy skierowani przez lekarza 150 zł *
operatorzy:
  • wózka widłowego
  • suwnicy
  • żurawia
  • innych urządzeń budowlanych i drogowych
70 zł
praca na wysokości:
  • powyżej 3m
70 zł
przedstawiciele handlowi 70 zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 20 zł
Odpis orzeczenia 5 zł

* cena ustawowa - według Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. została wyznaczona cena za badania z zakresu psychologii transportu obowiązująca wszystkie pracownie w Polsce.
Koszty badań ponosi osoba badana, za wyjątkiem badań z art. 229 Kodeksu Pracy oraz na rzecz Sił Zbrojnych, MSW oraz OSP.
 
Firmy zainteresowane nawiązaniem stałej współpracy z Pracownią Badań Psychotechnicznych "TEST" mogą liczyć na dodatkowe zniżki cenowe.
Zapaszamy do współpracy.