PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW
 Oferta badań

Pracownia oferuje następujący zakres badań:
  • kierowców przedłużających ważność uprawnień do kat.:C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, D, DE;
  • kandydatów na kierowców kat.:C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, D, DE;
  • kierowcy taxi;
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych (karetka, straż pożarna, policja itp.) lub przewożących wartości pieniężne;
  • kandydat na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne;
  • kandydat na instruktora lub egzaminatora nauki jazdy;
  • instruktor lub egzaminator nauki jazdy;
  • osoby korzystające w ramach obowiązków służbowych z pojazdów służbowych (w tym również przedstawiciele handlowi);
  • osoby skierowane przez starostę z powodu:
    * przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
    * kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
    * uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń;
  • osoby skierowane przez lekarza z powodu podejrzewania możliwości wystąpienia przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
  • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, cofniętych ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych;
  • osoby skierowane na badanie z medycyny pracy;
  • operatorzy wózków widłowych, suwnic, żurawi, dźwigów, koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych itp.;
  • osoby pracujące na wysokości:
    * do 3metrów
    * powyżej 3 metrów

W celu ustalenia dokładnego i dogodnego dla Państwa terminu badania, prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną, za pośrednictwem podanych numerów telefonu lub osobiście w biurze pracowni.
TERMINY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego bądź przewożącego wartości pieniężne, kierowca taxi, kierowca zawodowy podlegają obowiązkowym badaniom psychologicznym co 5 lat do ukończenia 60 r. ż. i następnie co 30 miesięcy.
ZAPRASZAMY