PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW
 

Psycholog

Badania przeprowadza dyplomowany psycholog
mgr Joanna Czerwonka-Motyka


Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(studia magisterskie) mgr psycholog ogólny

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (studia podyplomowe)
mgr psycholog transportu

Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu na podstawie art.124a ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) Nr 13/2012 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa podkarpackiego